Optimering af
forretningsprocesser

Processer som understøtter jeres forretning

Er jeres interne processer og arbejdsgange effektive? Udnytter I virksomhedernes ressourcer optimalt og leverer i den rette kvalitet til rette tid? Hvis ikke – så er det ofte fordi de interne processer driller!

Integrate er specialister i optimering af forretningsprocesser. Det handler om at skabe flow og effektivitet igennem virksomhedens processer, og ofte handler nøglen til succes om følgende:

  • Skab overblik over virksomhedens forskellige procesforløb og sørg for at forskellige forløb også styres forskelligt.
  • Kortlæg værdiskabende og ikke værdiskabende aktiviteter,
  • Sæt fokus på at ensarte og standardisere processer og træn organisationen i dem.
  • Sørg for at administrative rutiner, værktøjer og IT understøtter et effektivt og driftssikkert procesforløb.
  • Skab fælles forståelse omkring processer, samarbejde, ansvarsskift på tværs.

Integrate assisterer blandt andet med:

  • Gennemførelse af procesanalyse og værdistrømsanalyse.
  • Processtøtte og projektledelse omkring gennemførelse af forbedringsprojekter.
  • Afholdelse af interne procesoptimeringsworkshops og seminarer
  • Indførelse af LEAN Administration og Løbende forbedringer
  • Simulering af arbejdsgange

Simuleringssoftware

Integrate er den danske
distributør af Enterprise Dynamics® som er udviklet af InControl.
Enterprise Dynamics® er et objektoritenteret simuleringsprogram som har til formål at imitere virkeligheden, således det er muligt at vurdere, afprøve og konsekvensvurdere nyt koncept, layout, kapacitet etc.

InControlED