Produktions og
supply chain optimering

OptimeringEr jeres interne processer og arbejdsgange effektive?
Udnytter I virksomhedens ressourcer optimalt og leverer i den rette kvalitet til rette tid?
Hvis ikke – så er det ofte fordi de interne processer driller!

Vi er specialister i optimering af forretningsprocesser. Det handler om at skabe flow og effektivitet igennem virksomhedens processer, og ofte handler nøglen til succes om følgende:

  • Skab overblik over jeres forskellige procesforløb og sørg for at forskellige forløb også styres forskelligt.
  • Kortlæg værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter.
  • Sæt fokus på at ensarte og standardisere processer og træn organisationen i dem.
  • Sørg for at administrative rutiner, værktøjer og IT understøtter et effektivt og driftssikkert procesforløb.
  • Skab fælles forståelse omkring processer, samarbejde og ansvarsskift på tværs.

Vi assisterer blandt andet med:

  • Gennemførelse af procesanalyse og værdistrømsanalyse.
  • Processtøtte og projektledelse omkring gennemførelse af forbedringsprojekter.
  • Afholdelse af interne procesoptimeringsworkshops og seminarer.
  • Indførelse af LEAN Administration og Løbende forbedringer.
  • Simulering af arbejdsgange (se fanen Simulering).
Klik her for at se mere

Simuleringssoftware

Integrate er den danske
distributør af Enterprise Dynamics® som er udviklet af InControl.
Enterprise Dynamics® er et objektoritenteret simuleringsprogram som har til formål at imitere virkeligheden, således det er muligt at vurdere, afprøve og konsekvensvurdere nyt koncept, layout, kapacitet etc.

InControlED