Simulering og
beslutningsstøtte

Simulering

Træffer I beslutninger som sikrer optimale betingelser i hele virksomheden?
Hvilke potentielle løsninger er de bedste og mest rentable?
Er beslutningerne baseret på fakta eller mavefornemmelser?
Kender I alle konsekvenserne ved jeres beslutning før den er taget
Har I et fælles objektivt beslutningsgrundlag

En af vores kernekompetencer ligger inden for simulering og beslutningsstøtte. Vi har som partner til InControl specialiseret os i simuleringsværktøjet Enterprise Dynamics®.
Ved hjælp af simulering har vi leveret:

  • Beslutningsstøttende værktøjer til den daglige drift i virksomheder.
  • Beslutningsstøttende modeller til konkrete one-off beslutninger.
  • Simuleringsmodeller hvor beslutninger tager højde for fakta, gør folk sikre i deres beslutninger, tager højde for variation og sikrer det optimale valg i beslutningsprocessen.

Simulering og beslutningsstøtte giver resultater gennem bedre beslutninger.

Klik her for at se mere

Simuleringssoftware

Integrate er den danske
distributør af Enterprise Dynamics® som er udviklet af InControl.
Enterprise Dynamics® er et objektoritenteret simuleringsprogram som har til formål at imitere virkeligheden, således det er muligt at vurdere, afprøve og konsekvensvurdere nyt koncept, layout, kapacitet etc.

InControlED