Simulering og
beslutningsstøtte

Beslutninger definerer jeres virksomhed

Træffer I beslutninger som sikrer optimale betingelser i hele virksomheden? Hvilke potentielle løsninger er de bedste og mest rentable? Er beslutningerne baseret på fakta eller mavefornemmelser? Kender I alle konsekvenserne ved jeres beslutning før den er taget? Har I et fælles objektivt beslutningsgrundlag? 

En af Integrate’s kernekompetencer ligger inden for simulering og beslutningsstøtte. Vi har som partner til Incontrol specialiseret os i simuleringsværktøjet Enterprise Dynamics®. Ved hjælp af simulering har vi leveret:

  • Beslutningsstøttende værktøjer til den daglige drift i virksomheder
  • Beslutningsstøttende modeller til konkrete one-off beslutninger
  • Simuleringsmodeller hvor beslutninger tager højde for fakta, gør folk sikre i deres beslutninger, tager højde for variation og sikrer det optimale valg i beslutningsprocessen

Simulering og beslutningsstøtte giver resultater gennem bedre beslutninger.

Simuleringssoftware

Integrate er den danske
distributør af Enterprise Dynamics® som er udviklet af InControl.
Enterprise Dynamics® er et objektoritenteret simuleringsprogram som har til formål at imitere virkeligheden, således det er muligt at vurdere, afprøve og konsekvensvurdere nyt koncept, layout, kapacitet etc.

InControlED