Kompetence:
Simulering

Business Intelligence

Vi arbejder med Business Intelligence (BI), hvorigennem vi skaber kundetilpassede løsninger. Vores løsninger breder sig fra små BI-rapporter med enkelte datakilder til større totalløsninger baseret på hele virksomhedens datagrundlag.

Business Intelligence løsninger skaber værdi hos jer ved at anvende historiske data fra integrerede systemer – oftest Enterprise Resource Planning (ERP) systemer. Herudover kan vi også fange data fra datakilder såsom Manufacturing Execution System (MES) systemer, Excel-ark, Access-databaser, RESTful API mm. Gennem data skaber vi overblik over trends i virksomhedens nøgletal og KPI’er.

Vores BI-løsninger er baseret på Microsoft Power BI – et veletableret værktøj i rivende udvikling. Power BI giver mulighed for automatisk opdatering af rapporter op til 8/48 gange i døgnet afhængigt af valg af løsning.

En typisk løsning kan indeholde fokusområder som salgs- og kundestatistik, produktionsnøgletal, månedlig økonomisk udvikling, kvalitetskontrol osv. Flere kunder har også et specifikt fokusområde, hvor de er i gang med forbedringstiltag internt og herigennem ønsker måling på gennem BI-løsninger.

Digital Automatisering

Gennem vores mange år i konsulentbranchen har vi arbejdet med mange forskellige værktøjer og skabt endnu flere løsninger. Vi har derfor opnået et stort kendskab inden for digitale systemer generelt og bruger denne viden til at udvikle og implementere digitale automatiseringsløsninger.

Mange af vores kunder bruger klassiske Excel-regneark til at styre diverse funktioner. Ofte ser vi, at sådanne værktøjer kræver en del tidskrævende manuelt arbejde for at få det ønskede output. Vi kan automatisere sådanne værktøjer og samtidig bibeholde formatet. Intet nyt skal læres, færre manuelle fejl opstår – og tid spares!

Vi er selvfølgelig ikke begrænset til Excel-regneark, men udvikler også værktøjer i Access-databaser, Power Automate og flere forskellige mindre værktøjer, hvor I kan spare tid hver dag.

Eksempler på sådanne værktøjer er Tilbuds-/produktkonfigurator med automatisk generering af styklister osv., kalkulationsark til salgsprojekter, automatisering af økonomiopfølgning, kompetencematrix, Gantt-diagrammer og meget mere.

Har du et specifikt ønske, som ikke kan løses nemt med standardværktøjer, så tøv ikke med at kontakte os.

Datafangst

Vi tilbyder to datafangstløsninger – manuelle og automatiske registreringer.

Manuel registrering

Vores tabletbaserede Scorecard-løsning giver mulighed for registrering af data helt nede på job- og operatørniveau. Det web-baserede Scorecard er brugervenligt og designet til at blive brugt i daglig drift direkte på den enkelte arbejdsstation. Scorecardet er oplagt til registrering på processer, hvor data ikke kan fanges i ERP-systemer eller lignende.

Udover jobregistrering tilbyder vi også et modul til systematisk vedligehold, som muliggør automatisk styring af vedligeholdsprocesser. Her skabes et overblik over udførte og ikke-udførte eftersyn. Der er ligeledes mulighed for, at operatøren kan registrere en kommentar til et eftersyn, hvorigennem komponenter til reparation kan bestilles hjem.

Vores standard Power BI rapport følger ligeledes med denne løsning, hvori alle relevante KPI’er, statistik samt rådata visualiseres. (Læs mere om Power BI under fanen Business Intelligence)

Automatisk registrering

Ved automatisk registrering af data skaber vi et faktuelt vidensgrundlag omkring produktionsstatus på maskiner, transportbånd mm. Her fanger vi signaler direkte fra PLC-niveau, som bruges til at udregne f.eks. oppe/-nedetider.

En sådan løsning kan med fordel kombineres med Business Intelligence, hvortil man får et dybdegående indblik i de registrerede data.

Performance Monitorering

Gennem performance monitorering visualiserer vi live data omkring maskiners performance, ordrerelaterede information mm. Vi udvikler et kundetilpasset dashboard, som kan fremvises på en skærm direkte i produktionen eller hvor ønsket.

Eksempler på klassiske målepunkter i produktionen er antal producerede emner i timen, oppe-/nedetider for dagen, emnevis kvalitetskontrol osv. Hertil kommer præsentation af relevante målinger såsom vibrationer, temperatur, fugtighed, lyd osv.

Data hentes enten direkte fra PLC-niveau eller via installerede sensorer ol. Hertil kan vi også koble dashboardet op med jeres MES- eller ERP-system, hvorfra vi kan hente information om nuværende ordre, egenskaber om emnet, normtider og meget mere.

Kontakt os for at se en livedemo af mulighederne med performance monitorering!


Simuleringssoftware

Integrate er den danske
distributør af Enterprise Dynamics® som er udviklet af InControl.
Enterprise Dynamics® er et objektoritenteret simuleringsprogram som har til formål at imitere virkeligheden, således det er muligt at vurdere, afprøve og konsekvensvurdere nyt koncept, layout, kapacitet etc.

InControlEDReferencer

 • Aeropak
 • Arla Foods
 • Bo-Glas
 • Brüel Systems
 • Carsoe
 • Danish Crown
 • Delika
 • Fumac
 • Grundfos
 • HMK Bilcon
 • Jydsk Aluminium Industri
 • LEGO
 • Migatronic Automation
 • ML Industries
 • Novo Nordisk
 • Region Hovedstaden
 • Staermose Industry
 • Tican Fresh Meat
 • VELA
 • Vendelbo Spedition
 • Vestas Wind Systems
 • Aalborg Portland
 • Aalborg Vognmandsforretning