Kompetence:
Rådgivning

Ressourceoptimering i Produktion

Har I overblik over produktionens samlede omkostninger?
Kender i sammenhængen mellem de produkter og de produktionsplaner I afvikler, og det samlede omkostningsbillede forbundet hermed?

Begreber som effektivitet, produktivitet, spild og hurtige gennemløbstider er fortsat relevante, men i mange virksomheder er det nødvendigt at udvide fokus til en effektiv udnyttelse af de anvendte ressourcer. Her må inddrages energi, vand, miljøomkostninger samt indirekte produktionsomkostninger.

Integrate er specialister i ressourceoptimering i produktionen. Vi har udviklet stærke kompetencer og simuleringsløsninger, der giver overblik og beslutningsstøtte i arbejdet med at forbedre ressourceeffektiviteten i produktionen.

Integrate hjælper dig med ressourceoptimering, herunder:

 • Procesmapping og dataindsamling med henblik på at knytte proces- og forbrugsdata sammen.
 • Modellering af det samlede procesflow indeholdende processer, kapaciteter, procestider, osv.
 • Indførelse af ressource optimeringssimulator i virksomhedernes daglige drift.
 • Forankring af arbejdet med ressourceoptimering i virksomhedernes arbejde med LEAN.

Proceseffektivisering

Med professionel sparring, erfaringsdeling og en velafprøvet struktur fører Integrate dig gennem processen uanset målet. Vores rådgivning henvender sig til alle typer virksomheder - dog tilpasses og skaleres vores koncepter til jeres virksomhed og ønsker.
Vi kan hjælpe jer med at:

 • Skabe succes i forandringsprojekter ved at etablere de rigtige rammer og regler på leder og medarbejderniveau.
 • Skabe de rigtige kompetencer ved at klæde dine medarbejdere på til at varetage de forskellige opgaver og roller.

Integrate kan varetage disse opgaver uanset om vi snakker projektledelse, målstyring, kompetence udvikling o.l.

LEAN og Løbende Forbedringer

Er Jeres processer effektive og strømlinede, og har I fokus på det der skaber værdi for kunderne?
Er Jeres medarbejdere dagligt involveret og motiveret for systematisk forbedringsarbejde? <
Oplever I at det er svært, at holde forbedringsprocessen i gang?

Integrate er specialister i LEAN og ledelse af løbende forbedringer og har igennem 20 år hjulpet virksomheder med at effektivisere produktion, logistik og forretningsprocesser med mål om øget konkurrencekraft og bedre bundlinje.
Succesfuldt forbedringsarbejde handler især om:

 • At opnå væsentlige optimeringsresultater på kort sigt.
 • At skabe et klart og gennemsigtigt koncept for produktion og logistikforløbet.
 • At skabe struktur i forbedringsarbejdet og sikre at alle er involveret – hele tiden.
 • At skabe sammenhæng mellem strategi, mål og performanceudvikling på lang sigt.

Integrate assisterer blandt andet med:

 • Gennemførelse af værdistrømsanalyse og design af fremtidigt optimeret koncept.
 • Uddannelse og træning af ledere og medarbejdere i LEAN og forbedringsarbejde.
 • Indførelse af Kaizen og forbedringstavler.
 • Gennemførelse af konkrete forbedrings-events i produktion og administration.
 • Processtøtte og projektledelse omkring gennemførelse af forbedringsprojekter.
 • Simulering af produktion og logistik.

Logistikoptimering

Er Jeres logistik- og forsyningskæde optimeret, og hvad vil det egentlig sige?
Optimeret logistik handler om at skabe den rigtige balance mellem lagerbinding, leveringsservice og logistikomkostninger.

En effektiv logistik og forsyningskæde er vor tids måske vigtigste konkurrenceparameter

Integrate er specialister i logistikoptimering.
Vi hjælper dig med logistikoptimering gennem blandt andet:

 • Værdistrømsanalyse på tværs af hele logistik- og forsyningskæden.
 • Analyse af intern logistik, vareflow, lagringsprincipper, transport, plukrutiner, pakkelinjer, palletering, forsendelse og distribution.
 • Dataanalyse, og optimering af bla. prognoser, variantstyring, seriestørrelser, lokationstyring, ordrestyring m.m.
 • Simulering og visualisering af logistik og forsyningskæder.

Logistikoptimering er en meget kompleks disciplin med mange parametre og forudsætninger indbygget. Vi er eksperter i dynamisk simulering, der skaber gennemsigtighed og et troværdigt beslutningsgrundlag i forbindelse med udvikling og optimering af logistik og forsyningskæder.


Simuleringssoftware

Integrate er den danske
distributør af Enterprise Dynamics® som er udviklet af InControl.
Enterprise Dynamics® er et objektoritenteret simuleringsprogram som har til formål at imitere virkeligheden, således det er muligt at vurdere, afprøve og konsekvensvurdere nyt koncept, layout, kapacitet etc.

InControlEDReferencer

 • Aeropak
 • Arla Foods
 • Bo-Glas
 • Brüel Systems
 • Carsoe
 • Danish Crown
 • Delika
 • Fumac
 • Grundfos
 • HMK Bilcon
 • Jydsk Aluminium Industri
 • LEGO
 • Migatronic Automation
 • ML Industries
 • Novo Nordisk
 • Region Hovedstaden
 • Staermose Industry
 • Tican Fresh Meat
 • VELA
 • Vendelbo Spedition
 • Vestas Wind Systems
 • Aalborg Portland
 • Aalborg Vognmandsforretning