Kompetence:
Rådgivning

Ressourceoptimering i produktionen

Har I overblik over produktionens samlede omkostninger? Kender i sammenhængen mellem de produkter og de produktionsplaner I afvikler og det samlede omkostningsbillede forbundet hermed?

Begreber som effektivitet, produktivitet, spild og hurtige gennemløbstider er fortsat relevante, men i mange virksomheder er det nødvendigt at udvide fokus til en effektiv udnyttelse af de anvendte ressourcer.

Produktion er meget mere end tid, løn og materialeomkostninger. Vi må også tage højde for energi, vand, miljøomkostninger samt de indirekte produktionsomkostninger. Produktionsomkostninger er lig med summen af proces- og forbrugsomkostninger. De fleste virksomheder rummer væsentlige uudnyttede potentialer for en mere effektiv ressourceudnyttelse af både processer og forbrug.

Integrate er specialister i ressourceoptimering i produktionen. Vi har udviklet stærke kompetencer og simuleringsløsninger, der giver overblik og beslutningsstøtte i arbejdet med at forbedre ressourceeffektiviteten i produktionen.

Integrate hjælper dig med ressourceoptimering, herunder:

 • Procesmapping og dataindsamling med henblik på at knytte proces- og forbrugsdata sammen. Modellering af det samlede procesflow indeholdende processer, kapaciteter, procestider, etc.
 • Indførelse af ressourceoptimeringssimulator i virksomhedernes daglige drift.
 • Forankring af arbejdet med ressourceoptimering i virksomhedernes arbejde med LEAN

Proces Effektivisering

Med professionel sparring, erfaringsdeling og en velafprøvet struktur fører Integrate dig gennem processen uanset målet. Vores rådvning henvender sig til alle typer virksomheden dog tilpasses og skaleres vores koncepter til jeres virksomhed og ønsker. Vi kan hjælpe dig med at:

 • Skabe success i forandringsprojekter ved at etablere de rigtige rammer og regler på leder og medarbejderniveau
 • Skabe de rigtige kompetencer ved at klæde dine medarbejdere på til at varetage de forskellige opgaver og roller

Integrate kan varetage disse opgaver uanset om vi snakker projektledelse, målstyring, kompetence udvikling o.l.

LEAN og Løbende Forbedringer

Er Jeres processer effektive og strømlinede, og har I fokus på det der skaber værdi for kunderne? Er Jeres medarbejdere dagligt involveret og motiveret for systematisk forbedringsarbejde? Oplever I at det er svært, at holde forbedringsprocessen i gang?

Integrate er specialiseret i LEAN og ledelse af løbende forbedringer, og har igennem 20 år hjulpet virksomheder med at effektivisere produktion, logistik og forretningsprocesser med mål om øget konkurrencekraft og bedre bundlinje. Succesfuldt forbedringsarbejde handler især om:

 • At opnå væsentlige optimeringsresultater på kort sigt
 • At skabe et klart og gennemsigtigt koncept for produktion og logistikforløbet
 • At skabe struktur i forbedringsarbejdet og sikre at alle er involveret – hele tiden.
 • At skabe sammenhæng mellem strategi, mål og performanceudvikling på lang sigt.

Integrate assisterer blandt andet med:

 • Gennemførelse af værdistrømsanalyse og design af fremtidigt optimeret koncept.
 • Uddannelse og træning af ledere og medarbejdere i LEAN og forbedringsarbejde.
 • Indførelse af Kaizen og forbedringstavler.
 • Gennemførelse af konkrete forbedrings-events i produktion og administration.
 • Processtøtte og projektledelse omkring gennemførelse af forbedringsprojekter.
 • Simulering af produktion og logistik.

Logistikoptimering

Er Jeres logistik- og forsyningskæde optimeret, og hvad vil det egentlig sige? Optimeret logistik handler om at skabe den rigtige balance mellem logistikomkostninger, leveringsservice og lagerbinding.

Integrate er specialister i logistikoptimering. En effektiv logistik og forsyningskæde er vor tids måske vigtigste konkurrenceparameter, der skal sikre et optimeret forhold mellem leveringsservice, logistikomkostninger og lagerbinding.

Integrate hjælper dig med logistikoptimering gennem blandt andet:

 • Værdistrømsanalyse på tværs af hele logistik- og forsyningskæden.
 • Analyse af intern logistik, vareflow, lagringsprincipper, transport, plukrutiner, pakkelinjer, palletering, forsendelse og distribution.
 • Dataanalyse,og optimering af bl.a. prognoser, variantstyring, seriestørrelser, lokationstyring, ordrestyring etc.
 • Simulering og visualisering af logistik og forsyningskæder.

Logistikoptimering er en meget kompleks disciplin med mange parametre og forudsætninger indbygget. Integrate er eksperter i dynamisk simulering, der skabe gennemsigtighed og troværdigt beslutningsgrundlag i forbindelse med udvikling og optimering af logistik og forsyningskæder.

Simuleringssoftware

Integrate er den danske
distributør af Enterprise Dynamics® som er udviklet af InControl.
Enterprise Dynamics® er et objektoritenteret simuleringsprogram som har til formål at imitere virkeligheden, således det er muligt at vurdere, afprøve og konsekvensvurdere nyt koncept, layout, kapacitet etc.

InControlEDReferencer

 • Vestas
 • Siemens Wind Power
 • Danish Crown
 • Rose Poultry
 • Lantmännen Danpo
 • Aalborg Portland
 • Arla Foods
 • Sanistål
 • NOPA
 • Bach Composite Industri
 • SFK
 • Rais
 • Martin
 • Novo Nordisk
 • Kamstrup
 • Migatronic
 • Aage Vestergaard Larsen
 • Grundfos
 • Herlev Sygehus
 • LEGO
 • Terma
 • Novozymes
 • Skamol
 • Stryhns Graasten
 • Danfoss
 • Dania
 • Time
 • Jydsk Aluminium Industri