Kompetence:
Simulering

Supply Chain Simulering

Med udgangspunkt i vores Supply Chain simuleringsløsning kombineret med en stærk forretningsforståelse om logistik og forsyningskæder medvirker vi til at gøre komplekse udfordringer overskuelige, og skaber et gennemsigtigt og objektivt beslutningsgrundlag.

Med supply chain simulering kan I teste jeres supply chain effektivitet og se konsekvenserne, inden der reelt ændres på strukturen og forudsætningerne. Dermed etableres et fælles billede af ”systemets” funktioner og sammenhænge, og der skabes et fælles objektivt beslutningsgrundlag.

Det giver effektiv beslutningsstøtte, der hjælper dig til at svare på:

 • Hvad er det mest omkostningseffektive setup?
 • Hvor placeres fabrikker, lagre og distributionscentre?
 • Hvordan transporteres varer mest omkostningseffektivt?
 • Har den samlede Supply Chain de rette kapaciteter?
 • Hvordan påvirkes din leveringsevne, gennemløbstider og omkostninger ved ændringer i din supply chain?
 • Hvordan ændringer i styringsprincipper og master data som gennemløbstider, lagerbeholdninger, genbestillingspunkter osv. påvirker din supply chain?
 • Hvordan ændringer i aftræk påvirker din supply chain?
 • Hvad er den optimale balance mellem lagerbindinger, logistikomkostninger og leveringsperformance?

Supply chain simulering hjælper dig til at konsekvensvurdere dit setup og træffe de rigtige valg! For vores kunder resulterer det i:

 • Forbedret indtjening
 • Optimeret cash flow
 • Øget konkurrenceevne

Healthcare SimuleringHvorfor bruge simulering inden for sundhedsområdet? Det handler om patienttilfredshed.

Sundhedsvæsenet gennemgår i disse år store forandringer, med øget fokus på kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen. Man ønsker:

 • Den bedste behandling, til de laveste omkostninger.
 • Forbedret sundhedstilstand i befolkningen
 • Høj patientoplevet  kvalitet
 • Lave omkostninger per behandlet borger
 • Overholdelse af behandlingsgarantier

Hvordan harmoniserer dette? Sunhedssektoren har i mange år været et område for store besparelser og dermed fyringer; hvorfor ikke  simulere og dermed optimere processerne  istedet? Det handler om at finde den bedste balance, som systemet kan fungere under med den bedste kvalitet, til de lavest mulige omkostninger.

Det kan være kompliceret  at optimere inden for sundhedsområdet:

 • Der er mange forskellige faktorer og ressourcer involveret i behandlingen
 • Patienter ankommer sjældent efter en perfekt tidsplan. De ankommer ofte med en given varians.

Med simulering er det muligt at modellere komplekse sammenhænge samt håndtere varians  på flere områder, og dermed teste og analysere hele eller dele af behandlingsområder uden risiko.

Dette gøres på en nem og intuitiv måde, med drag and drop, og et patientorienteret design.

Simulering efterligner ikke bare virkeligheden. Med historiske data og statistiske fordelinger, kan det bruges til at give kvalificerede fremskrivninger og prognoser. Ingen gætteri, bare meget præcise oplysninger.

Proces Simulering

Med udgangspunkt i en indgående forretningsforståelse i industrielle virksomheder bidrager proces simulering med at besvare spørgsmål som:

 • Hvordan er kapaciteten udnyttet? Skal den øges/reduceres?
 • Hvad er fordelene ved at reducere gennemløbstiden?
 • Hvad vil der ske ved ændringer i produktionen (maskiner, produktmix m.m.)?
 • Hvad skal kapaciteten og layout af fabrikken være for at matche kundernes behov?
 • Hvad sker der, hvis aftrækket ændrer sig?

Med baggrund i vores mangeårige erfaring samt evne til at inspirere, involvere og kompetenceudvikle medarbejdere sikrer vi, at forandringerne styres sikkert igennem og forankres i virksomheden.

Undervisning og SimuleringssoftwareVi sammensætter en løsning, der opfylder netop jeres behov, så I kan anvende Enterprise Dynamics® med de bedste forudsætninger.

Med Enterprise Dynamics® får du hurtigt opbygget en simuleringsmodel af din problemstilling gennem programmets drag'n'drop princip, der gør dig i stand til at opstille enhver problemstilling ved hjælp af byggeklodser.

Enterprise Dynamics® giver, foruden den intuitive anvendelse, samtidigt gode visualiseringer gennem det indbyggede 3D-renderingsmiljø, hvormed det er muligt at tage en tur gennem den virtuelle fabrik, produktionslinje m.m.

Med udgangspunkt i simuleringsværktøjet Enterprise Dynamics® tilbyder vi desuden undervisning i anvendelse og forståelse for simulering samt Enterprise Dynamics®. Vi tilbyder bl.a.:

 • Basis kursus: Hvad er simulering, hvor anvendes det og til hvad?
 • Avancerede kurser: Udbygger dine kompetencer med fokus på styringsalgoritmer og 4DScript. Kan udvides til træning i GUI og 3D animering.

Kurserne tager udgangspunkt i jeres virksomhed og tilpasses, således undervisningen og eksempler kan relateres til jeres daglige rutiner og udfordringer.

Vi har i mange år undervist på flere af landets uddannelsesinstitutioner bl.a. Aalborg Universitet, Aarhus Universitet (Ingeniørhøjskolen Herning), IDA (ingeniørforeningen) samt undervist virksomheder som Grundfos, Coloplast, Viking, Dantherm, Danish Crown og Aalborg Portland.

Integrate underviser på Universiteter, University Colleges, Erhvervsakademier mv. i primært simulering, men også Operations Management og Supply Chain Management. Integrate tilbyder undervisning på alle niveauer, og har både standard ”undervisningspakker”, samt specifikt tilpassede pakker alt efter behov. Vi underviser i hele Danmark, men har også haft fornøjelsen af gæsteforelæsninger i Japan. Vores undervisning er altid understøttet af vores høje faglige niveau og krydret med vores erfaring fra industrielle opgaver. Det giver en spændende og dynamisk undervisningsform, der understøtter og motiverer de studerende til at give den ekstra gas i deres indlæring.

Big data og optimeringIntegrate arbejder med big data, herunder dataindsamling, big data analyse, modellering og simulering med henblik på at opnå det bedst mulige beslutningsgrundlag for optimering.

Vi måler, registrerer og opsamler data overalt i vores samfund og i vores virksomheder, men vi formår ikke altid at udnytte data til at optimere og gennemføre forbedringer – ganske enkelt fordi det er en meget kompleks opgave.

Integrate har i mange år arbejdet med at udnytte data og transformere data til viden og beslutningsstøtte for virksomheder og organisationer. Vores arbejdsfelt er ganske bredt – lige fra optimering af kompleks produktion og logistik, til modellering af energisystemer, optimering på sygehuse og til modellering og simulering af ”logistik i krigsfelten”.

Den digitale verden er i rivende udvikling, og der registreres og opsamles informationer og data om stort set alt – lad os udnytte disse data og bygge modeller, der kan gøre os klogere og vise de bedste veje til optimering – det kalder vi intelligent beslutningsstøtte!

Virtual Manufacturing

Virtual Manufacturing bruger vi gennem flere af vores projekter, hvor vi skaber større indsigt i processer, optimerer og balancerer kapaciteter, afprøver koncepter og validerer komplekse virksomhedssystemer og meget mere.

Gennem en kombination af simulering og visualisering i 2D-/3D-tegninger kan vi genskabe eksempelvis en nuværende eller konceptuel produktion med mulighed for at bevæge sig rundt enten via klassisk tastatur og mus på en computer eller via Virtual Reality.

Dermed skabes der et fælles fundament for alle interessenter til at (videre)udvikle og løse udfordringer, hvadend det er procesoptimering, -skedulering eller noget helt tredje.

Simuleringssoftware

Integrate er den danske
distributør af Enterprise Dynamics® som er udviklet af InControl.
Enterprise Dynamics® er et objektoritenteret simuleringsprogram som har til formål at imitere virkeligheden, således det er muligt at vurdere, afprøve og konsekvensvurdere nyt koncept, layout, kapacitet etc.

InControlEDReferencer

 • Vestas
 • Siemens Wind Power
 • Danish Crown
 • Rose Poultry
 • Lantmännen Danpo
 • Aalborg Portland
 • Arla Foods
 • Sanistål
 • NOPA
 • Bach Composite Industri
 • SFK
 • Rais
 • Martin
 • Novo Nordisk
 • Kamstrup
 • Migatronic
 • Aage Vestergaard Larsen
 • Grundfos
 • Herlev Sygehus
 • LEGO
 • Terma
 • Novozymes
 • Skamol
 • Stryhns Graasten
 • Danfoss
 • Dania
 • Time
 • Jydsk Aluminium Industri