Kompetence:
Simulering

Processimulering

Med udgangspunkt i en indgående forretningsforståelse i industrielle virksomheder, bidrager processimulering med at besvare spørgsmål som:

 • Hvordan er kapaciteten udnyttet? Skal den øges/reduceres?
 • Hvad er fordelene ved at reducere gennemløbstiden?
 • Hvad vil der ske ved ændringer i produktionen (maskiner, produktmix m.m.)?
 • Hvad skal kapaciteten og layout af fabrikken være for at matche kundernes behov?
 • Hvad sker der, hvis aftrækket ændrer sig?

Med baggrund i vores mangeårige erfaring samt evne til at inspirere, involvere og kompetenceudvikle medarbejdere sikrer vi, at forandringerne styres sikkert igennem og forankres i virksomheden.

Supply Chain Simulering

Med udgangspunkt i vores specialudviklede Supply Chain simuleringsløsning kombineret med en stærk forretningsforståelse om logistik og forsyningskæder, medvirker vi til at gøre komplekse udfordringer overskuelige og skaber et gennemsigtigt og objektivt beslutningsgrundlag.

Med Supply Chain Simulering kan I teste jeres supply chain effektivitet og se konsekvenserne, inden der reelt ændres på strukturen og forudsætningerne. Dermed etableres et fælles billede af ”systemets” funktioner og sammenhænge, og der skabes et fælles objektivt beslutningsgrundlag.

Det giver effektiv beslutningsstøtte, der hjælper dig til at svare på:

 • Hvad er det mest omkostningseffektive setup?
 • Hvor placeres fabrikker, lagre og distributionscentre, og hvordan transporteres varer mest omkostningseffektivt?
 • Hvordan påvirkes din leveringsevne, gennemløbstider og omkostninger ved ændringer i din Supply Chain såsom styringsprincipper, genbestillingspunkter mm.?
 • Hvad er den optimale balance mellem lagerbindinger, logistikomkostninger og leveringsperformance?

Supply chain Simulering hjælper dig til at konsekvensvurdere dit setup og træffe de rigtige valg!
Erfaringen viser, at dette resulterer i forbedret indtjening, optimeret cash flow og øget konkurrenceevne.

Virtual Manufacturing

Med Virtual Manufacturing skaber vi større indsigt i processer, optimerer og balancerer kapaciteter, afprøver koncepter og validerer komplekse virksomhedssystemer og meget mere.

Gennem en kombination af simulering og visualisering i 2D-/3D-modeller kan vi genskabe eksempelvis en nuværende eller konceptuel produktion med mulighed for at bevæge sig rundt enten via klassisk tastatur og mus på en computer eller via Virtual Reality.

Dermed skabes der et fælles fundament for alle interessenter til at (videre)udvikle og løse udfordringer, hvad end det er procesoptimering, -skedulering eller noget helt tredje.

Crowd Simulering

Med udgangspunkt i klassiske simuleringsteknikker, er der i dag udsprunget sideløbende værktøjer, som er specifikt udviklet til at gengive menneskelig adfærd.

På baggrund af matematiske modeller kan man derfor simulere hele anlæg såsom togstationer, lufthavne, stadions, færger, byfester og meget mere. I simuleringen bliver hver enkelt persons adfærd beregnet på baggrund af individets nærmiljø, herunder andre personers adfærd, skiltning og events såsom et ankommende tog.

Ved hjælp af simuleringer kan man udpege fokuszoner, hvor folkemængder har tendenser til at samles. Herudfra kan bygningsingeniører, eventplanlæggere og andet relevant personel tage beslutninger på optimal placering af nøglepunkter såsom mad- og drikkeboder, nødposter, reklameskilte, skraldespande, mm. for at maksimere profit og forbedre det generelle flow. Ligeledes kan risikoplanlæggere og sikkerhedseksperter simulere effekten af forskellige handlingsplaner og opsætninger af evakueringsruter, placering af nødudgange, sikkerhedsposter, antal af vagter, maksimum tilladte gæster mm.

Dertil kommer korrekt planlægning af infrastrukturelle funktioner som antallet af indgange, bredde på korridorer, antal og placering af toiletter og meget mere.

Social afstand - COVID-19

COVID-19 har sat krav til nye standarder, hvad angår social afstand til andre mennesker. Det kan derfor være svært for ledere i restaurations- og detailbranchen at håndtere kunder, mens man samtidig overholder myndighedernes retningslinjer.

Crowd simulering kan drages fordel af i netop disse sammenhænge såsom café og restauranter, hoteller, butikker, indkøbscentre osv. Her kan man simulere outputtet af forskellige layouts for at maksimere antal kunder og samtidig opretholde et trygt miljø for sine kunder.

Healthcare Simulering

Hvorfor bruge simulering inden for sundhedsområdet? Det handler om patienttilfredshed.

Sundhedsvæsenet gennemgår i disse år store forandringer, med øget fokus på kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen. Man ønsker:

 • Den bedste behandling, til de laveste omkostninger.
 • Forbedret sundhedstilstand i befolkningen.
 • Høj patientoplevet kvalitet.
 • Lave omkostninger per behandlet borger.
 • Overholdelse af behandlingsgarantier.

Hvordan harmoniserer dette?
Sundhedssektoren har i mange år været et område for store besparelser og dermed fyringer; hvorfor ikke simulere og dermed optimere processerne i stedet? Det handler om at finde den bedste balance, som systemet kan fungere under med den bedste kvalitet, til de lavest mulige omkostninger.

Det kan være kompliceret at optimere inden for sundhedsområdet:

 • Der er mange forskellige faktorer og ressourcer involveret i behandlingen.
 • Patienter ankommer sjældent efter en perfekt tidsplan. De ankommer ofte med en given varians.

Med simulering er det muligt at modellere komplekse sammenhænge samt håndtere varians på flere områder og dermed teste og analysere hele eller dele af behandlingsområder uden risiko.

Undervisning

Vi tilbyder undervisning for virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Her fokuseres primært på læring og praktisk forståelse for simulering, men også Operations Management og Supply Chain Management.

Simuleringsundervisning er todelt:

 • Basis kursus: Hvad er simulering, hvor anvendes det og til hvad?
 • Avancerede kurser: Udbygger kompetencer med fokus på styringsalgoritmer og kodning. Kan udvides til træning i GUI og 3D animering.

Uddannelsesinstitutioner

Vi tilbyder undervisning på Universiteter, University Colleges, Erhvervsakademier mv. Undervisningen kan foregå på alle niveauer, og vi har både standard ”undervisningspakker” samt tilpassede pakker, hvor undervisningen tilpasses semestrets hovedområde, så den passer ind i det eksisterende tema for uddannelsen.

Vi underviser i hele Danmark. Gennem vores høje faglige niveau bliver undervisningen krydret med erfaring fra industrielle opgaver. Dette giver en spændende og dynamisk undervisningsform, der understøtter og motiverer de studerende til at give den ekstra gas i deres indlæring.

Virksomheder

Med udgangspunkt i simuleringsværktøjet Enterprise Dynamics® tilbyder vi undervisning i anvendelse og forståelse for simulering samt Enterprise Dynamics®.
Vi tilbyder bl.a.:

 • Basis kursus: Hvad er simulering, hvor anvendes det og til hvad?
 • Kundetilpasset kursus: Hvordan kan simulering bruges i jeres virksomhed. Dette kursus hænger ofte sammen med levering af en simuleringsmodel, hvor ønsket er, at virksomheden selv skal anvende simuleringsmodellen i driftsmiljøet.

Kurserne tager udgangspunkt i jeres virksomhed og tilpasses, således undervisningen og eksempler kan relateres til jeres daglige rutiner og udfordringer.

Vi har undervist flere virksomheder, herunder Grundfos, Coloplast, Viking, Dantherm, Danish Crown og Aalborg Portland.

Industrielle Vaskerier

Vi er specialister i drift og optimering af industrielle vaskerier.

Mangler I en second-opinion før I træffer beslutninger omkring investeringer eller forandringer i driften af Jeres industrielle vaskeri?

Fremtidens løsninger ”behind the scenes”… Vi har udviklet en omfattende simuleringsplatform, som er designet udelukkende til vaskerier.

Proof Of Concept

Vi tilbyder en validering af design og optimering af industrielle vaskerier, som udføres med udgangspunkt i en unik tidsintelligent platform, der er designet specifikt til vaskeri maskineri og produktionsflow. Vores platform tilegner sig både til eksisterende vaskerier såvel som greenfield vaskerier.

Proof Of Performance

Optimer dit eksisterende vaskeri. Opret forecasts og valider din performance - herunder alle morgendagens KPIer. Simuler din eksekveringsplan og se dit vaskeris eksakte performance.

 

Læs mere om simulering af vaskerier hos vores datterselskab Logics: http://www.logics.dk

Energisimulering

En større omstilling af energisystemet er nødvendigt og igangværende, og det giver mange udfordringer. Hvordan kombineres behovet for energi hos den enkelte forbruger med de nuværende og fremtidige former for teknologier kombineret med et forsat voksende fokus på vedvarende energi?

Vedvarende energikilder er fluktuerende, hvorfor der er brug for enten at lagre eller eksportere den mængde af energi, der overstiger det reelle behov.

Derfor er der behov for faktabaseret beslutningsstøtte, der hjælper med at vælge det rette design med henblik på at sikre det samlede bedste:

 • Forsyningssikkerhed
 • Effektivitet
 • Energiudnyttelse
 • Bæredygtighed
 • Økonomi

Læs mere om ENERGISIMULERING hos vores datterselskab Logics: http://www.logics.dk

Simuleringssoftware

Integrate er den danske
distributør af Enterprise Dynamics® som er udviklet af InControl.
Enterprise Dynamics® er et objektoritenteret simuleringsprogram som har til formål at imitere virkeligheden, således det er muligt at vurdere, afprøve og konsekvensvurdere nyt koncept, layout, kapacitet etc.

InControlEDReferencer

 • Aeropak
 • Arla Foods
 • Bo-Glas
 • Brüel Systems
 • Carsoe
 • Danish Crown
 • Delika
 • Fumac
 • Grundfos
 • HMK Bilcon
 • Jydsk Aluminium Industri
 • LEGO
 • Migatronic Automation
 • ML Industries
 • Novo Nordisk
 • Region Hovedstaden
 • Staermose Industry
 • Tican Fresh Meat
 • VELA
 • Vendelbo Spedition
 • Vestas Wind Systems
 • Aalborg Portland
 • Aalborg Vognmandsforretning